Nastavitve piškotkov
https://www.sisbon.si
Člani sistema SISBON po ZCKR

Člani, ki še niso vključene v sistem SISBON se lahko vključijo v sistem tako, da predhodno:
 • izpolnijo vlogo za vključitev v sistem SISBON, nato pa:
 • sklenejo pogodbo o vključitvi v sistem SISBON z upravljavcem,
 • imenujejo generalnega skrbnika SISBON in njegovega namestnika,
 • vzpostavijo testno okolje SISBON skladno s tehnično specifikacijo Upravljavca in ostalo dokumentacijo,
 • zaključijo testiranje z izpolnjeno UAT (User Acceptance Test) izjavo,
 • opravijo pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev v sistem,
 • inicialno napolnijo sistem SISBON s svojimi podatki skladno z veljavno zakonodajo.


Spletna aplikacija Info


Spletna aplikacija SISBON Info omogoča:
 • prijavo članov v sistem ter nabor pravic, skladen z njihovo vlogo,
 • vnos in spreminjanje podatkov,
 • poizvedovanje po celotnem naboru podatkov o komitentih, vseh njihovih aktivnih poslih ter pripadajočih poslovnih dogodkih,
 • paketno posredovanje in obdelavo podatkov,
 • pregled statistike,
 • administracijo.