Nastavitve piškotkov
eu.sisbon.si

Drugi dajalci kreditov iz držav članic EU


Dajalci kreditov iz držav članic EU po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1) lahko dostopajo do določenega nabora podatkov iz SISBON. To so:
 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • davčna številka,
 • število zamud pri izpolnitvi posamezne obveznosti do banke ali druge finančne institucije iz 367. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki presegajo deset evrov in je obdobje zamude daljše od 90 dni,
 • podatek, ali je bil zaradi izterjave obveznosti do banke ali druge finančne institucije iz 367. člena ZBan-2 začet postopek prisilne izterjave,
 • podatek o blokiranem transakcijskem računu zaradi zamude pri izpolnitvi obveznosti in o deblokadi računa.

Drugi dajalci kreditov lahko obdelujejo navedene podatke za zadnjih 12 mesecev pred datumom zahteve za poizvedbo o teh podatkih.

Spletna aplikacija EU


Spletna aplikacija uporabniku iz držav članic EU omogoča:
 • prijavo uporabnikov v sistem,
 • poizvedovanje po podatkih komitentov po pooblastilu,
 • pregled podatkov o opravljenih vpogledih in
 • pregled statistike.

Predpogoji za dostop do aplikacije na delovni postaji uporabnika:
 • uporabnik mora imeti na računalniku nameščenega vsaj enega izmed internetnih brskalnikov (Internet Explorer, Chrome, Firefox...).
 • povezava in izmenjava podatkov je možna le z uporabo predhodno dodeljenih certifikatov s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil. Uporabnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo shranjeno na varni lokaciji (pametnem ključku, pametni kartici...). Ob dostopu do sistema SISBON mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko sistem SISBON opravi identifikacijo uporabnika.