Nastavitve piškotkov
dom.sisbon.si

Vključeni dajalci kreditov


Vključeni dajalci kreditov lahko dostopajo le do določenega - omejenega nabora podatkov iz SISBON in sicer:
 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • davčna številka,
 • število zamud pri izpolnitvi posamezne obveznosti do banke ali druge finančne institucije iz 367. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki presegajo deset evrov in je obdobje zamude daljše od 90 dni,
 • podatek, ali je bil zaradi izterjave obveznosti do banke ali druge finančne institucije iz 367. člena ZBan-2 začet postopek prisilne izterjave,
 • podatek o blokiranem transakcijskem računu zaradi zamude pri izpolnitvi obveznosti in o deblokadi računa.

Za dostop do podatkov SISBON mora vključeni dajalec kreditov:
 • podati vlogo za dostop do sistema SISBON, 
 • skleniti pogodbo o dostopu do sistema SISBON z upravljavcem sistema SISBON,
 • imenovati skrbnika za SISBON in zagotoviti njegovo kvalificirano digitalno potrdilo, saj je dostop do podatkov možen le z uporabo predhodno dodeljenih certifikatov s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil.


Spletna aplikacija Dom


Spletna aplikacija vključenem dajalcu kreditov omogoča:
 • prijavo uporabnikov v sistem,
 • poizvedovanje po podatkih komitentov,
 • pregled podatkov o opravljenih vpogledih in
 • pregled statistike.

Predpogoji za dostop do aplikacije na delovni postaji uporabnika:
 • uporabnik mora imeti na računalniku nameščenega vsaj enega izmed internetnih brskalnikov (Internet Explorer, Chrome, Firefox...).
 • povezava in izmenjava podatkov je možna le z uporabo predhodno dodeljenih digitalnih potrdil s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil. Uporabnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo shranjeno na varni lokaciji (pametnem ključku, pametni kartici...). Ob dostopu do sistema SISBON mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko sistem SISBON opravi identifikacijo uporabnika.