Nastavitve piškotkov
dom.sisbon.si

Vključeni dajalci kreditov


Vključeni dajalci kreditov lahko dostopajo le do določenega - omejenega nabora podatkov iz SISBON in sicer:
 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • davčna številka,
 • podatek o znesku neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega posla,
 • podatek o znesku obveznosti, s plačilom katerih je komitent v zamudi – zapadli dolg,
 • podatek o znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je član pričel s postopkom izterjave - izterjava,
 • podatek o omejitvah uporabe na transakcijskih računih komitenta.

Za dostop do podatkov SISBON mora vključeni dajalec kreditov:
 • podati vlogo za dostop do sistema SISBON, 
 • skleniti pogodbo o dostopu do sistema SISBON z upravljavcem sistema SISBON,
 • imenovati osebo, ki bo dostopala do podatkov SISBON in zagotoviti njegovo kvalificirano digitalno potrdilo, saj je dostop do podatkov možen le z uporabo predhodno dodeljenih certifikatov s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil.


Spletna aplikacija Dom


Spletna aplikacija vključenem dajalcu kreditov omogoča:
 • prijavo uporabnikov v sistem,
 • poizvedovanje po podatkih komitentov,
 • pregled podatkov o opravljenih vpogledih in
 • pregled statistike.

Predpogoji za dostop do aplikacije na delovni postaji uporabnika:
 • uporabnik mora imeti na računalniku nameščenega vsaj enega izmed internetnih brskalnikov (Internet Explorer, Chrome, Firefox...).
 • povezava in izmenjava podatkov je možna le z uporabo predhodno dodeljenih digitalnih potrdil s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil. Uporabnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo shranjeno na varni lokaciji (pametnem ključku, pametni kartici...). Ob dostopu do sistema SISBON mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko sistem SISBON opravi identifikacijo uporabnika.