Nastavitve piškotkov
moj.sisbon.si

Spletna aplikacija Moj SISBON


»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu SISBON, slovenskem informacijskem sistemu bonitet.

Spletna aplikacija Moj SISBON omogoča:
  • prijavo uporabnikov z digitalnim potrdilom izdajateljev AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA®CA (digitalno potrdilo mora vsebovati podatek o davčni številki fizične osebe),
  • izpis podatkov iz sistema SISBON v obliki pdf (plačljivo),
  • pregled podatkov sistema SISBON (brezplačno),
  • pregled plačil,
  • pregled, kdo vse je vpogledoval v podatke.

Plačila so omogočena z mobilnim telefonom preko sistema »Moneta«.


Izpis za komitente


Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval.
Posameznik lahko za izpis osebno zaprosi pri katerikoli banki, hranilnici oz. pravni osebi skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1). V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON".
Izpis podatkov se posamezniku posreduje po pošti na želeni naslov najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Izpis je sestavljen iz treh delov:
  • matičnih podatkov,
  • podatkov o poslih pri bankah, hranilnicah in drugih pravnih osebah, ki skladno s 390 a členom ZBan-1 posredujejo podatke v sistem
  • podatkov o vpogledih v posameznikove podatke.