Nastavitve piškotkov
moj.sisbon.si

Spletna aplikacija Moj SISBON


»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu izmenjave informacij o boniteti strank SISBON.

Spletna aplikacija Moj SISBON omogoča:
  • prijavo uporabnikov z digitalnim potrdilom izdajateljev AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA®CA (digitalno potrdilo mora vsebovati podatek o davčni številki fizične osebe),
  • izpis podatkov iz sistema SISBON v obliki pdf (plačljivo),
  • pregled podatkov sistema SISBON (brezplačno),
  • oddajo zahtevka za popravek podatkov,
  • pregled plačil,
  • pregled, kdo vse je vpogledoval v podatke.

Plačila so omogočena z mobilnim telefonom preko sistema »Moneta«.


Izpis za komitente


Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri Uporabnik jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled.

Posameznik lahko za izpis osebno zaprosi pri katerikoli banki, hranilnici, pravni osebi, ki skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-2) uporabljajo sistem SISBON, ali Banki Slovenije. V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON". Izpis podatkov se posamezniku posreduje po pošti na želeni naslov najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Izpis je sestavljen iz treh delov:
  • matičnih podatkov,
  • podatkov o poslih pri bankah, hranilnicah in drugih pravnih osebah, ki skladno z ZBan-2 posredujejo podatke v sistem
  • podatkov o vpogledih v posameznikove podatke.