Nastavitve piškotkov
moj.sisbon.si
Spletna aplikacija Moj SISBON 

 

Spletna aplikacija Moj SISBON fizičnim osebam omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v Sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON.


Dostop do podatkov v spletni aplikaciji je omogočen z uporabo osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega fizični osebi, s strani naslednjih izdajateljev:


Opozorilo: nekatere novejše verzije spletnih brskalnikov onemogočajo dostop s kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki vsebujejo prstni odtis potrdila po algoritmu SHA-1.

Spletna aplikacija Moj SISBON omogoča:

 • pregled lastnih podatkov,
 • brezplačen izpis podatkov v PDF obliki,
 • pregled arhiva izpisov podatkov,
 • oddajo zahtevka za popravek podatkov,
 • pregled izvedenih plačil,
 • pregled izvedenih vpogledov v podatke,
 • aktivacijo uporabe mobilne aplikacije Moj SISBON.

Spletna aplikacija deluje 24/7, vse dni v letu, njena uporaba je brezplačna.

Mobilna aplikacija Moj SISBON 

(navodila za uporabo)
(splošni pogoji uporabe)

Mobilna aplikacija Moj SISBON vam omogoča seznanitev z vašimi podatki v sistemu SISBON kjerkoli in kadarkoli. Za dostop do podatkov morate na mobilno napravo namestiti mobilno aplikacijo (prenos aplikacije za Android ali iOS naprave) in jo aktivirati prek spletne aplikacije Moj SISBON.

Mobilna aplikacij Moj SISBON vam omogoča:
 • pregled lastnih podatkov,
 • izpis podatkov v PDF obliki,
 • pregled izvedenih vpogledov v podatke
 • oddajo zahtevka za popravek podatkov.

Uporabo mobilne aplikacije Moj SISBON je mogoče kadarkoli blokirati.
Mobilna aplikacija deluje 24/7, vse dni v letu, njena uporaba je brezplačna.

Izpis podatkov za posameznika


Posameznik lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije. V ta namen izpolni obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON" in ga odda pri kateremkoli članu ali vložišču Banke Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se zagotovijo najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora posameznik izpolniti obrazec "SISBON-Pooblastilo", pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec "Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

Izpis podatkov  je sestavljen iz več delov:
 • poizvedbeni podatki (kdo in kdaj je naročil izpis podatkov)
 • matični podatki posameznika,
 • podatki o poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani sistema SISBON skladno z ZCKR posredujejo  v sistem SISBON,
 • podatki o izvedenih vpogledih v posameznikove podatke,
 • podatki o oddanih pritožbah.

Posameznik lahko izpis podatkov prejme na dva načina; s prevzemom izpisa prek spletne strani ali s priporočeno pošiljko po pošti.

Prevzem izpisa prek spletne strani
(navodila za uporabo)
Posameznik lahko izpis podatkov prevzame prek namenske spletne strani. Zahtevo za izpis podatkov osebno odda pri kateremkoli članu sistema SISBON ali Banki Slovenije. V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON". Po vnosu in obdelavi zahteve za izpis podatkov, posameznik po elektronski pošti prejme povezavo, prek katere lahko po prejemu SMS gesla prevzame izpis podatkov. Prevzem podatkov je časovno omejen.

Prejem izpisa po pošti
Posameznik izpolni  obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON" in ga odda pri članu SISBON ali vložišču Banke Slovenije.
Izpis podatkov se posamezniku posreduje s priporočeno pošto na navedeni naslov iz zahteve, najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.