Nastavitve piškotkov
moj.sisbon.si

Spletna aplikacija Moj SISBON

 

»Moj SISBON« je spletna aplikacija, ki fizičnim osebam v Sloveniji omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON.

Spletna aplikacija Moj SISBON omogoča:

  • prijavo uporabnikov z digitalnim potrdilom izdajateljev AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA in POSTA®CA (digitalno potrdilo mora vsebovati podatek o davčni številki fizične osebe),
  • izpis podatkov iz sistema SISBON v obliki pdf (brezplačno),
  • pregled podatkov sistema SISBON (brezplačno),
  • oddajo zahtevka za popravek podatkov,
  • pregled plačil,
  • pregled, kdo vse je vpogledoval v podatke.Izpis za komitenta


Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Komitent lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije, V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON", ki ga mora osebno oddati pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se komitentu zagotovijo najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve s priporočeno pošto na želeni naslov.

Izpis je sestavljen iz treh delov:
  • matičnih podatkov,
  • podatkov o kreditnih poslih pri članih, ki posredujejo podatke v sistem,
  • podatkov o vpogledih v posameznikove podatke.