Nastavitve piškotkov

Informacije o SISBON


SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih - fizičnih osebah med člani, ki so v skladu z ZCKR uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. Za zbiranje, obdelovanje in vpogledovanje v podatke ne potrebujejo pisnega soglasja komitenta - fizične osebe.

V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov - fizičnih oseb. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi člani že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

SISBON je tako vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.