Nastavitve piškotkov

Seznam drugih zakonskih upravičencev z dostopom do podatkov SISBON

 

Drugi zakonski upravičenci so državni organi in nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji, ki jih njihova področna zakonodaja izrecno določa, da lahko pridobijo podatke iz sistema SISBON.

 

Dostop do podatkov SISBON imajo trenutno:

- Sodišča v Republiki Sloveniji