Nastavitve piškotkov

Opredelitev pojmov


SISBON - sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, kot je opredeljen v ZCKR. Omogoča avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, povezovanje, spreminjanje, vpogled, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanje osebnih podatkov Uporabnikov in njihovih Komitentov.

Upravljavec sistema in zbirke podatkov o zadolženosti fizičnih oseb - Banka Slovenije (Upravljavec) zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBON in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, kakor tudi funkcionalnost sistema v smislu določb področnih predpisov (ZCKR) in upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZVOP-1.

Pogodbeni obdelovalec – pravna ali fizična oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov pod pogojem, da je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti, in v skladu s pogodbo z upravljavcem zagotavlja operativno pravilno in nemoteno delovanje SISBON, kar pomeni, da zagotavlja delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito v skladu z ZVOP-1 in ZCKR. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov Komitentov, ki jih v SISBON posredujejo člani, je obdelovalec podatkov, s katerim Banka Slovenije sklene pogodbo za obdelavo osebnih podatkov Komitentov posameznikov in osebnih podatkov pooblaščenih oseb pri posameznem članu.

Komitent – posameznik kot fizična oseba, ki ima pri članu ali več njih izpostavljeno pogodbeno obveznost iz poslov, navedenih 7. členu ZCKR, ali namerava vzpostaviti tovrstno obveznost kot potencialni dolžnik nasproti kateremu od članov ali vključenem dajalcu kreditov.

Osebni podatek – katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo v skladu z ZVOP-1, predvsem podatki o Komitentu, njegovih poslih, pozitivnih in negativnih poslovnih dogodkih, ki jih člani vnašajo oziroma posredujejo in si jih izmenjujejo preko SISBON kakor tudi podatki o zaposlenih pri posameznem članu ali vključenem dajalcu kreditov. V celotnem sistemu se obravnavajo kot zaupni podatki, vsi podatki v skladu z ZCKR in ZVOP-1.

Obdelava osebnih podatkov – v skladu z ZVOP-1 pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Člani SISBON - subjekti iz drugega in tretjega odstavka 15. člena ZCKR.

Vključeni dajalci kreditov – subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR.