Nastavitve piškotkov

Organiziranost


Sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb je do 31. decembra 2015 upravljala družba Kreditni biro SISBON d.o.o., ki so jo ustanovile banke in hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1). Ta sistem je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije na podlagi novega Zakona o bančništvu (ZBan-2), ki je tako postala upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank - SISBON. Od 10.12.2016 dalje Banka Slovenije upravlja sistem SISBON v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

Banka Slovenije je upravljavec sistema in zbirke podatkov SISBON in skupaj s pogodbenim obdelovalcem podatkov upravlja ter zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje sistema SISBON, kar pomeni, da zagotavlja delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZVOP-1.

Banke, hranilnice ter druge pravne osebe, ki skladno z  ZCKR posredujejo podatke v sistem so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON. Odgovorne so za pravilnost in ažurnost podatkov ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v smislu ZCKR in ZVOP-1.