Nastavitve piškotkov

Podatki v SISBON


Člani sistema SISBON, ki skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR) posredujejo podatke v sistem so uporabniki in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON. Odgovorni so za pravilnost in ažurnost podatkov ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v smislu ZCKR in ZVOP-1.

Podatki, ki jih člani dnevno posredujejo v SISBON, so:

a) podatki o komitentu
 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčna številka,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • naslov začasnega prebivališča,
 • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),
 • podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka).

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.

b) podatki o poslih
 • vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, posli začasne prodaje oziroma odkupa, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim),
 • datum sklenitve posla,
 • oznaka valute,
 • znesek ob odobritvi,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek anuitete oz. obroka,
 • vrsta anuitete oz. obroka,
 • odplačilna doba v mesecih,
 • datum zapadlosti.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.

c) poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni dogodki
 • datum plačila obveznosti,
 • predčasno plačilo,
 • sprememba odplačilnega obdobja,
 • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.

d) poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni dogodki
 • datum nastanka zamude,
 • znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi,
 • izterjave, izvršbe,
 • odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti,
 • blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom,
 • obdobje in vrsta moratorija.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.