Nastavitve piškotkov

Pravice komitentov


Pravica do izpisa svojih podatkov iz SISBON
Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kateri član jih je posredoval in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in  pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Komitent lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije, V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON", ki ga mora osebno oddati pri kateremkoli članu ali Banki Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se komitentu zagotovijo najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve s priporočeno pošto na želeni naslov.

Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu ali upravljavcu. Pravico do pojasnila v zvezi z avtomatiziranim odločanjem lahko komitent uveljavlja le pri članu, ki izvaja takšno odločanje.

Komitent lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora komitent izpolniti obrazec "SISBON - Pooblastilo", pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec "Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Komitentov podpis na pooblastilu mora biti overjen.


Pravica do popravka podatkov v SISBON
Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek pri članu, ki je upravljavec teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBON" in ga osebno oddati pri tistem članu, pri katerem je bil sklenjen posel. Posameznik lahko obrazec za popravek podatkov odda tudi pri Banki Slovenije.

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov je dolžan član izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih zaradi katerih tega ne bo storil. 

Če komitent predloži zahtevo glede dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov upravljavcu, upravljavec to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek v sistem. Član sistema najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, komitenta in upravljavca obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne in v istem roku izvede popravek, če je zahteva utemeljena. Če komitent meni, da so mu kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predipsi o varstvu osebnih podatkov.