Nastavitve piškotkov

Pravice posameznika


Pravica do izpisa svojih podatkov iz SISBON
Posameznik ima po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v sistemu SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval ter kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vanje vpogledoval.

Posameznik lahko za izpis zaprosi osebno pri kateremkoli članu SISBON ali pri Banki Slovenije. V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz SISBON". Izpis podatkov se posamezniku posreduje po pošti na želeni naslov najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Pravica do popravka podatkov v SISBON
Če posameznik ugotovi nepravilnost v podatkih, ki se o njem združujejo in izmenjujejo prek sistema SISBON, lahko pisno zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek pri tistem dajalcu kredita - članu SISBON, ki je podatek poslal v sistem.

V ta namen mora izpolniti obrazec "Zahteva komitenta za popravek osebnih podatkov v SISBONin ga osebno oddati pri banki, hranilnici oz. pravni osebi, pri kateri je bil sklenjen posel. Posameznik lahko obrazec za popravek podatkov odda tudi pri Banki Slovenije. Dajalec kredita mora ob utemeljenem zahtevku posameznika, te podatke izbrisati, dopolniti ali popraviti v roku 7 delovnih dni po prejemu pisne zahteve in ga o tem obvestiti v roku 15 dni od vložitve pisne zahteve.