Nastavitve piškotkov

Zgodovina


Zanimivost: kreditni biro je na slovenskih tleh že obstajal od leta 1922 do 1930.

1994 - prvič ustanovljen projekt,
1995 - pobuda NLB d.d. za vzpostavitev enotne evidence o kreditih in lastnikih tekočih računov,
1997 - priprava elaborata za izvedbo projekta, potrjen konec 1999,
2000 - sklep, da se projekt izvede na Združenju bank Slovenije (ZBS),
2001 - javni razpis, izbor izvajalca in pričetek dela na izvedbi projekta,
2002 - testiranje in izboljšave prototipa, pravne podlage, pravila o poslovanju,
2003 - priprava produkcijske verzije, izobraževanja uporabnikov, priprava promocijskega gradiva in obrazcev,
2004 - predviden zagon sistema,
2005 - večkrat prestavljen zagon, dogovor o začasni zamrznitvi projekta,
2007 - ponovno pričetek dela na projektu, predpis Zakona o bančništvu (ZBan-1)
2008 - 1. januarja produkcijski zagon sistema na ZBS
2012 - 1. januarja začetek delovanja v okviru družbe »Kreditni biro SISBON, d.o.o.«
2016 - 1. 1. januarja sistem SISBON v upravljanje prevzame Banka Slovenije na podlagi novega Zakona o bančništvu
2017 - 1. januarja Banka Slovenije vzpostavi Centralni kreditni register na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru