MOJ SISBON

Za fizične osebe

SISBON INFO

Za člane SI in EU

SISBON DOM

Za vključene dajalce kreditov SI in EU

SISBON URAD

Za druge zakonske upravičence SI
Sisbon je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb, ki je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.