Informacije o sistemu SISBON

Drugih zakonski upravičenci

Podatke iz SISBON lahko pridobijo državni organi in nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji, ki jih njihova področna zakonodaja za to izrecno pooblašča, trenutno so to:

  • Sodišča v Republiki Sloveniji,
  • Finančna uprava Republike Slovenije,
  • Policija