Informacije za javnost

Izjava o dostopnosti

Banka Slovenije se zavezuje, da bo omogočala dostopnost svojega spletišča, spletne in mobilne aplikacije SISBON v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče sisbon.si, spletne aplikacije SISBON Info, SISBON Dom, SISBON Urad in Moj SISBON ter mobilno aplikacijo Moj SISBON.

Stopnja skladnosti

Spletišče sisbon.si ter spletne in mobilna aplikacija so delno skladni z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti in izjem. Spletišče sisbon.si ter spletne in mobilna aplikacija so v prenovi in na prehodu na novo spletno okolje kakor tudi nove verzije aplikacij, ki bodo zagotovile večjo raven skladnosti.

Nedostopna vsebina na spletnih mestih, spletnih aplikacijah in mobilni aplikacij

Spletišče sisbon.si vsebuje več podstrani, povezav na spletne aplikacije in dokumentov. Njegovo dostopnost nenehno spremljamo in izboljšujemo. Čeprav si prizadevamo za visoko raven skladnosti, pa spletišče in nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Spletne aplikacije SISBON Info, SISBON Dom, SISBON Urad niso namenjeni splošni javnosti ampak so namenjene pooblaščenim uporabnikom, ki jih uporabljajo skladno z nameni, ki jih določa Zakon o Centralnem kreditnem registru. Za vstop v te spletne aplikacije je potrebno uporabiti v spletni aplikaciji registrirano digitalno potrdilo. Skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij bo za te aplikacije urejena ob naslednji večji nadgradnji.
Spletna aplikacija Moj SISBON in mobilna aplikacija Moj SISBON sta aplikaciji, ki fizičnim osebam omogočata elektronski vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v SISBON. Dostop do podatkov v spletni aplikaciji je omogočen z uporabo elektronske osebne izkaznice ali kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega za fizično osebo. Skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij bo za ti dve aplikaciji urejena ob naslednji večji nadgradnji.

Dokumenti na spletni strani, v spletnih in mobilni aplikaciji so praviloma objavljeni v PDF formatu in si jih lahko obiskovalec prenese ali shrani.

Dostopne alternative

Vse informacije in podatki, ki so dostopne na spletišču ter spletnih in mobilni aplikaciji lahko obiskovalci in uporabniki dobijo na:

  1. št. +386 (0)1 471 92 70
  2. e-pošta: info.sisbon@bsi.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 8. 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču sisbon.si, spletnih ali mobilni aplikaciji, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Banke Slovenije:
 –  Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

 –  e-pošta: info@bsi.si ali info.sisbon@bsi.si

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektoratu za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48