Informacije o sistemu SISBON

O SISBON

SISBON omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih – fizičnih osebah med člani, ki so v skladu z ZCKR uporabniki sistema in upravljavci zbirk osebnih podatkov svojih komitentov. Za zbiranje, obdelovanje in vpogledovanje v podatke ne potrebujejo pisnega soglasja komitenta – fizične osebe. V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov – fizičnih oseb. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi člani že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev. SISBON je tako vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb.