Informacije o sistemu SISBON

Organiziranost

Sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb je do 31. decembra 2015 upravljala družba Kreditni biro SISBON d.o.o., ki so jo ustanovile banke in hranilnice skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-1). Ta sistem je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije na podlagi novega Zakona o bančništvu (ZBan-2) in tako postala upravljavec sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON. Od 10.12.2016 dalje Banka Slovenije upravlja sistem SISBON v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR).

Banka Slovenije kot upravljavec sistema zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBON in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, kakor tudi funkcionalnost sistema v smislu določb področnih predpisov (ZCKR in ZPotK-2) in opravlja druge naloge upravljavca v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in določbami ZCKR.

Banke, hranilnice ter druge pravne osebe – kreditodajalci, ki v skladu z ZCKR posredujejo podatke v sistem so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON. Odgovorne so za pravilnost in ažurnost podatkov ter zagotavljajo popravek napačnih podatkov v smislu ZCKR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.