Za fizične osebe

Seznanitev z lastnimi podatki

Komitent se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani na naslednje načine:

  • z oddajo zahteve za izpis podatkov iz SISBON po postoku, ki je opisan spodaj,
  • prek spletne aplikacije Moj SISBON,
  • prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

Izpis podatkov za posameznika

Posameznik lahko za izpis zaprosi pri članu SISBON ali pri Banki Slovenije. V ta namen izpolni obrazec »Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON« in ga odda pri kateremkoli članu ali vložišču Banke Slovenije. Izpis, informacije in pojasnila se posamezniku posreduje s priporočeno pošto na navedeni naslov iz zahteve, najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

Posameznik lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, da pridobi njegove osebne podatke iz sistema SISBON. V ta namen mora posameznik izpolniti obrazec »SISBON-Pooblastilo«, pooblaščenec za vpogled pa še dodatni obrazec »Zahteva za izpis osebnih podatkov iz SISBON po tretji osebi s pooblastilom«. Pooblastiteljev podpis na pooblastilu mora biti overjen.

Izpis podatkov  je sestavljen iz več delov:

  • poizvedbeni podatki (kdo in kdaj je naročil izpis podatkov)
  • matični podatki posameznika,
  • podatki o poslih in poslovnih dogodkih, ki jih člani sistema SISBON skladno z ZCKR posredujejo  v sistem SISBON,
  • podatki o izvedenih vpogledih v posameznikove podatke,
  • podatki o oddanih pritožbah.
Posameznik lahko izpis podatkov prejme na dva načina; s prevzemom izpisa prek spletne strani ali s priporočeno pošiljko po pošti.
 
Prevzem izpisa prek spletne strani
Posameznik lahko izpis podatkov prevzame prek namenske spletne strani. Zahtevo za izpis podatkov osebno odda pri kateremkoli članu SISBON ali Banki Slovenije. V ta namen mora na obrazcu »Zahteva posameznika za izpis osebnih podatkov iz SISBON« označiti, da želi izpis prejeti v elektronski obliki prek namenske spletne strani. Po vnosu in obdelavi zahteve za izpis podatkov, posameznik po elektronski pošti prejme povezavo, prek katere lahko po prejemu SMS gesla prevzame izpis podatkov. Prevzem podatkov je časovno omejen.