SISBON DOM

Za vključene dajalce kreditov

Vključeni dajalci kreditov

Vključeni dajalci kreditov lahko dostopajo le do določenega – omejenega nabora podatkov iz SISBON in sicer:

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov prebivališča,
 • davčna številka,
 • znesku neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega posla,
 • znesku obveznosti, s plačilom katerih je potrošnik v zamudi,
 • znesku neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja sodna ali davčna izvršba pri banki,
 • znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je banka začela postopek izterjave, vključno s podatki o omejitvi uporabe ali o onemogočeni uporabi plačilnega računa zaradi izterjave in o ponovni odpravi omejitev.

Za dostop do podatkov SISBON mora vključeni dajalec kreditov:

 • podati Vloga za dostop do SISBON in jo posredovati Upravljavcu,
 • skleniti pogodbo o uporabi SISBON z Upravljavcem SISBON,
 • imenovati osebo, ki bo dostopala do podatkov SISBON in zagotoviti njegovo kvalificirano digitalno potrdilo, saj je dostop do podatkov možen le z uporabo predhodno dodeljenih certifikatov s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil.

Spletna aplikacija Dom

Spletna aplikacija vključenem dajalcu kreditov omogoča:

 • prijavo uporabnikov v sistem,
 • poizvedovanje po podatkih komitentov,
 • pregled podatkov o opravljenih vpogledih in
 • pregled statistike.

Predpogoji za dostop do aplikacije na delovni postaji uporabnika:

 • uporabnik mora imeti na računalniku nameščenega vsaj enega izmed internetnih brskalnikov (Internet Explorer, Chrome, Firefox…).
 • povezava in izmenjava podatkov je možna le z uporabo predhodno dodeljenih digitalnih potrdil s strani javnih agencij za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil. Uporabnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo shranjeno na varni lokaciji (pametnem ključku, pametni kartici…). Ob dostopu do sistema SISBON mora biti kvalificirano digitalno potrdilo dosegljivo, da lahko sistem SISBON opravi identifikacijo uporabnika.