SISBON INFO

Za člane sistema EU in SI.

Člani SISBON po ZCKR

Subjekti, ki se morajo oz. se lahko vključijo v SISBON morajo:

 • izpolniti Vloga za vključitev v SISBON in jo posredovati Upravljavcu,
 • skleniti pogodbo o vključitvi v SISBON z Upravljavcem,
 • imenovati generalnega skrbnika SISBON in njegovega namestnika,
 • vzpostaviti testno okolje SISBON skladno s tehnično specifikacijo Upravljavca in ostalo dokumentacijo,
 • zaključiti testiranje z izpolnjeno UAT (User Acceptance Test) izjavo,
 • opraviti pregled o ustreznosti/pripravljenosti za vključitev v sistem,
 • inicialno napolniti SISBON s svojimi podatki skladno z veljavno zakonodajo.

Spletna aplikacija SISBON Info omogoča:

 • prijavo članov v sistem ter nabor pravic, skladen z njihovo vlogo,
 • vnos in spreminjanje podatkov,
 • poizvedovanje po celotnem naboru podatkov o komitentih, vseh njihovih aktivnih poslih ter pripadajočih poslovnih dogodkih,
 • paketno posredovanje in obdelavo podatkov,
 • pregled statistike,
 • administracijo.