Informacije o sistemu SISBON

Vključeni dajalci kreditov

Vključeni dajalci kreditov so v skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZCKR kreditodajalci, ki niso člani sistema izmenjave informacij in v okviru svoje dejavnosti opravljajo storitve kreditiranja fizičnih oseb s sklepanjem kreditnih poslov na podlagi kreditnih pogodb, pogodb o finančnem zakupu, faktoringu ali zavarovanju. Dostopajo lahko le do omejenega nabora podatkov v SISBON, ki jih določa tretji odstavek 19. člena ZCKR. Dostop do omejenega nabora podatkov imajo trenutno naslednji vključeni dajalci kreditov:

 • ASP D.O.O.
 • DAMFIN D.O.O.
 • DUOFIN D.O.O.
 • GEN-I SONCE D.O.O.
 • H&H AURUM D.O.O.
 • K1 FINANCE D.O.O.
 • K2 FINANCE D.O.O.
 • KL DRUŽBA ZA KREDITIRANJE D.O.O.
 • LES-MMS TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O.
 • MERCURIUS D.O.O.
 • MINILON FINANČNE STORITVE D.O.O.
 • MOBIKREDIT D.O.O.
 • MULTITUDE BANK P.L.C.
 • PETROL D.D., LJUBLJANA
 • POSOJILNICA BANK eGen
 • PROAKTIV PLUS D.O.O.
 • RAIFFEISENBANK EBERNDORF reg.Gen.m.b.H.
 • RB INKASO D.O.O.
 • SOLIS D.O.O.
 • SONCE INVEST OBNOVLJIVI VIRI D.O.O.
 • ZKB, ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST, GORICA – zadruga