Informacije o sistemu SISBON

Zakonske podlage

Banka Slovenije kot upravljavec sistema in zbirke podatkov SISBON upravlja sistem v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (ZCKR), Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679)