Informacije o sistemu SISBON

Zgodovina

2008 – 1. januarja vzpostavitev sistema SISBON v okviru Združenja bank Slovenije
2012 – 1. januarja prenos sistema SISBON na družbo »Kreditni biro SISBON, d.o.o.«
2016 – 1. januarja sistem SISBON v upravljanje prevzame Banka Slovenije na podlagi novega Zakona o bančništvu
2017 – 1. januarja Banka Slovenije vzpostavi Centralni kreditni register na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru